vasárnap, május 27, 2012

2012/21. hét

Timon Tibor: Öröktűz

Az örök tűz a hazaszeretet.
Lobogjon árva, bús hazám felett!
Lobogva törjön fel az egekig,
Most, hogy kihúnytát annyian lesik.
Mindenfelől csak ellenség figyel,
Még így csonkán is félve irigyel;
Téged, imádott, drága, szent hazám,
Napod szomorú, véres alkonyán.

De nem lesz ez így mindig, felragyog,
Büszkén felkel még a szabad napod!
Az őrtüzeket már élesztem én.
Pírjuk már látszik, az ég peremén.
Túl fénylenek a bús határokon
S kigyúlnak a havas Kárpátokon.
S míg sorra gyújtom az őrtüzeket;
Mindegyik dalom egy-egy üzenet.

vasárnap, május 20, 2012

2012/ 20. hét

Nemzeti Önvédelmi Alaptételek
(Lajdi-féle kiskáté)

1.Istentől, embertől, szellemtől független valóság nincs. A Nemzet, a Haza javulása a Te javító tevékenységedtől függ, jobbítását csak magad jobbítása által érheted el!
2.Merjél Hazádban Magyar lenni!
3.A nemzeti hovatartozást nem egyedül a származás határozza meg, hanem a lelki azonosulás, az elkötelezettség irányultsága. Ezért mindenkit és mindent elemien tarts a magadénak és becsüld meg aki, és ami magyar!
4.Vond meg a hatalmat az életedben, s a családod életében azoktól az erőktől, amelyek téged, családodat és nemzetedet megalázzák, gyalázzák, rosszra, bajra, lefelé viszik!
5.Ne végy többé részt egyetlen szívdobbanásoddal sem mozgalmaikban, akaratukat ne teljesítsd, ne beszéld az ő 'nyelvüket', 'termékeiket' sem lelki, sem fizikai valóságukban ne vásárold, hatalmukat a magad belső életében ne ismerd el!
6.Ne Hazudj! Ne vegyél részt hazugságban! Ne támogass hazugságot!
7.Tekintsd ellenségnek azokat az egyházalakulatokat, politikai organizációkat, melyek gyűlöletet szítanak, megalázzák az emberi lelket, törvénykezésük által nemzetgyilkosságot terveznek, népességünk számának csökkenését idézik elő, mert a mi hitünk nem tűri a sötétség jelenlétét! A fény sosem gyűlöletből szünteti meg a sötétséget, hanem szükségszerűségből, mert ez a természete. A magyarnak is alaptermészetéből adódik a sötétség erői elleni hadjárat.
8.Utasíts el mindenféle szégyenérzetet, amit lelki tisztaságod, családi és magánéleti, vallási elkötelezettségeid fölött éreztetni szeretnének veled!
9.Minden erőddel helyezkedj szembe a lét- és nemzetrontó erőkkel! Passzív rezisztenciával, és ha kell, tettlegesen is harcolj ellenük. Ebben eszközeid az egyenes, nyílt magyar beszéd, nyílt állásfoglalásaidban az igen és a nem nyilvánvaló tétele, tanúságtétel a jóról, az emberszeretet, az életigenlés, Isten rád szabott törvényeinek betartása, jellemesség, bátorság, az átmeneti nehézségek vállalása, társaid csendes, békés meggyőzése, tanulás, személyes életpéldád. De mindenekelőtt a nemzeti önbecsülésed, mely magyar szeretetben, nemzeted iránti elkötelezettségedben nyilvánuljon meg!
Kitartás! Küzdelem! Áldozat!

Lajdi Róbert - Aranykopjások N.H.H.

vasárnap, május 13, 2012

2012/ 19. hét

Tarsoly Lajos: Végtelen folyó

Végtelen folyó, végtelen rengeteg,
Megannyi háború, a föld beleremeg.
Végtelen folyó, védtelen emberek,
Szabadság, melyért egy nemzet szenvedett.

Végtelen folyó, ragyogó fergeteg
Hegyek-völgyek, népek, ismeretlen életek.
Nemes borok, ősi mesterségek, szegény emberek,
Jó itt veletek élni, magyar emberek.

Végtelen folyó, felhőtlen királyság,
Színes táncok, s megannyi vidámság.
Végtelen folyó, Isten és a csillagos égbolt
Sötét évszázadok közt is mindig veletek volt.

Végtelen folyó, végtelen fellegek,
Szegény népek, gazdag népek - mind egyre megy.
Szokások, kultúrák, ünnepek:
Érted küzdenek a magyar emberek.

Végtelen folyó, végtelen hegyek,
Ősi mítoszok, hús-vér emberek.
Végtelen folyó, végtelen rónaság,
Írók, költők, hősök: ez a magyarság

vasárnap, május 06, 2012

2012/ 18. hét

Lipcsey József: Magyarok népe

Magyarok népe, szittyák, hunok vére
Harcol s él e földön több mint ezer éve
Ellenség gyakran támadt, feldúlta szép hazánkat
Nagy királyink hadai sok csatát megjártak

Őseink tengernyi kiontott vére
Szentelte meg földünk örökös reményre
Zrínyi Miklós, s katonái Budapest Erődnek
Meg nem adták magukat soha ellenségnek

Kitörtek! S ezáltal él a remény ma is
Hogy drága magyar népünk soha el nem veszik
Becsület, bátorság az útmutató fáklya
Áldott nemzetünknek egy szebb magyar világba

De jajj! Szent István népe, Mária országa!

Istentől orcád elfordítottad
Hagytad pénz urainak leigázni magad
Kígyó sziszegése megmérgezte lelked
Tolvajok, árulók uralkodnak feletted

Kárpáti szép haza, magyarok otthona,
mivé lettél?

Idegent imádsz de véredet nem érted?!
A bűn tüzével saját pecsenyéd sütögeted?!
Hol a kürtszó? Miért nem zeng messze hangja?!
Hol a gyerekzsivaj? Elcserélted gépi ricsajra?!

Kárpáti szép haza, magyarok otthona,
mivé lettél?

A remény él. Őseink véréből új hajtás sarjad
Mutatni az utat minden hű magyarnak
Így élj magyar! Hittel, büszkén, bátran
S ha eljő a nap, bízz Isten irgalmában

Kárpáti szép haza, magyarok otthona,
tündökölsz még újra!

Jézus Urunk ne félj, nem hagy téged magára
Mit tenned kell, hogy figyelsz hívó szavára
A mennyei seregben neked is van egy hely
És ott az igaz magyar elöl menetel

Kárpáti szép haza, magyarok otthona,
tündökölsz még újra!