vasárnap, augusztus 25, 2013

2013/36. hét

Hazádért I.(saját)

Édes hazádért élni,
Kedves hazánkért meghalni,
Míg élünk mindig védeni,
Mindenki tegyen is igy!
Mindenki tegyen is így!

Sármellék, 1992. április 22.Hazádért II.

Mit tettél eddig hazádért,
Szerintem semmit még,
De szeretem míg élek,
Bár nem viszonozza nékem,
De erről csakis ő tehet?
De erről nemcsak ő tehet!

Sármellék, 1992. május 20.


Hazádért…IV.

Hazádat védd,
Hazádat óvd,
A külső ellenségtől,
A külső politikától.

Hazádért élj,
Hazádért halj,
Hisz az élet oly rövid,
Hisz az élet oly drága.

De a hazádért élj,
Mert a haza csak,
Haza csak Egy van,
Ezen a világon.

Ezen a világon,
Melyen élek,
Melyen meghalok,
Ha eljön az idő.

Ha eljön az idő,
Gondolnak reám,
Hiányolnak majd,
Ha eljön az idő.

Ha eljön a vége,
Ennek a világnak,
Melyen mi élünk,
Melyen mi halunk.

A hazádat védd,
A hazádat óvd,
A külső bajoktól,
A külső emberektől.

Hazádért élj,
Hazádért halj,
Hisz az élet oly rövid,
Hisz az élet oly drága.

De a hazádért élj,
Mert haza csak,
Haza csak egy van,
Ezen a Világon.

Világ, s haza
Csak egy van,
De a hazádért élj,
S a hazádért halj.

Hazánk a világ,
A világ egy kis,--
Egy kis része,
De a hazáért ---

De a hazáért,
Érdemes meghalni,
Érdemes is élni,
Csak a Hazáért!


Zalaegerszeg, 1996. Január 10.

vasárnap, augusztus 18, 2013

2013/ 35.hét


Csángó Himnusz


Csángó magyar, csángó magyar.
Mivé lettél csángó magyar?
Ágról szakadt madár vagy te,
El vettetve, el felejtve!

Egy pusztába telepedtél,
Melyet országnak neveztél,
Most se országod, se hazád,
Csak az Úr Isten gondol rád.

Idegen nyelv béborítja nyom,
Olasz papocskák nyakadon,
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem hová leszünk?
Gyermekeink, s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket.

Halljuk áll még Magyarország,
Úr Istenünk Te is megáldd.
Hogy rajtunk könyörüljenek,
S elveszni ne engedjenek.

Mert mi is magyarok vagyunk,
Még Ázsiából szakadtunk,
Úr Isten sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszíts.

vasárnap, augusztus 11, 2013

2013/ 34.hét

Nem! Nem! Soha!

Árpád honának népe, ébredj már, veszélyben a haza!
Határid megrabolják ellenid, ha nem sietsz oda!
Nem, nem, soha! Ezt mennydörögd nekik:
Nem, nem, soha! Pusztuljon mindenik!
Szent e földnek minden rögje, védi minden honfi ökle,
Vérét ontja, hogyha kell, sokszázezer magyar kebel.
Harsogjon a kürtök hangja, mely a magyart hívja harcba,
Haljon meg mindahány, vesszen inkább oda,
De e szent földet itt nem adjuk soha!
Nem! Nem! Soha! Nem! Nem! Soha!

vasárnap, augusztus 04, 2013

2013/ 33.hét


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Mert sírnak, zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk.
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!