vasárnap, május 25, 2014

2014/ 21.hét

Csokonai Vitéz Mihály- A szabadság

Szép szabadság! óh, sehol sincs
E világon oly becses kincs,
Mely tenálad nagyobb volna,
Vagy tégedet kipótolna.
Te könnyíted terheinket;
Ha bú rágja sziveinket,
Bíztatsz minket.

Az oly madár olyan ritka,
Melynek kedves a kalitka:
Bár arannyal van béfedve,
Mégsem telik benne kedve.
Bár meg ne kelljen szűkűlni,
Mégis mindég fog készülni
Kirepülni.

Mit ér, mit ér a rabságban
Kínlódni sok gazdagságban?
Mit ér minden, ha köteled
Békós lábadon viseled?
Ha a kínos szolgabot vér,
Úgy a pompa, a nemes vér
S a rang mit ér?

Minden vágy a szabadságra,
Kevés pénzre s az országra;
Több vágy szabadon pihenni,
Mint pénz közt gazdag rab lenni:
Kivált egy bölcs elme mindég,
Egy poetai tüzesség
Csak ettől ég!

vasárnap, május 18, 2014

2014/ 20.hét

A hazáért

Emlékezzél meg Nagyasszonyunk ama szent és ihletett jelenetre, midőn első koronás királyunk, szent István Tenéked ajánlotta fel önmagát, koronáját és minden népét! Te jóságosan fogadtad a felajánlást, és a későbbi századokban, a tatárjárásban és egyéb veszedelmek idején tanúsított jóságod bizonyítja, hogy valóban Védasszonya voltál e Honnak, amelyet emiatt joggal Mária országának neveznek.
Nagyasszonyunk! Te tudod, hogy e Néked ajánlott Hon a nagy háborúk vérveszteségeitől, meg a forradalmaknak Istent, Haza fogalmát tipró hevétől létgyökerében megrendült. De mi tudjuk és hisszük, hogy Te nem engeded Mária országát elpusztulni.
Kelj fel tehát, Védasszonyunk és szégyenüljenek meg a Te és országod ellenségei! Küldj segítséget a magasból, hogy itt a Duna, Tisza medencéjében és a Kárpátok alján sínylődő magyarjaid jobb jövőhöz, régi boldog, édes Hazához jussanak, amelynek minden berkében és ligetjében, völgyében és szikláján, pusztáján és erdejében egy új, boldog évezreden át áldhassanak Téged Mentőnk és Védasszonyunkként!
Hallgasd meg könyörgésünket, adj bölcsességet kormányunknak, türelmes egyetértést népünknek, önzetlen hazaszeretetet vezetőinknek. Hatalmas segítő kezeddel áldd meg egyházunkat, hogy diadalmasan harcolhassa meg harcait, „pro regno Mariano”, a Te országodért.

vasárnap, május 11, 2014

2014/ 19.hét

Ima a hazáért

"Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat; távoztasd el tőlünk a drágaságot, éhséget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait! Vezéreld szent akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat! Ámen."
(Az Emeljük föl szívünket! c. görög katolikus imakönyvből)

vasárnap, május 04, 2014

2014/ 18.hét

Ima a hazáért

Én Uram , Istenem , vigyázz ránk !
Ne hagyjad elveszni a Hazát !
Sírva kér két szemünk ,
Irgalmazz minekünk !
Emeld fel magadhoz Nemzetünk !

Szeretet fénye ég bennünk !
Míg élünk hiszünk és remélünk !
Vigyázz ránk , nyújts kezed ,
Oltalmazd népedet
Az ősi Magyar Nemzetet !

Szűzanyánk szeplőtelen Mária ,
Hozzád száll sok magyar sóhaja ,
Kérd értünk Fiadat ,
Megváltó Urunkat ,
Védje s őrizze Országunkat !

Míg igaz magyar él a földön ,
Nem hagyjuk , hogy a rossz legyőzzön
Bármi volt , bármi lesz ,
A magyar magyar lesz ,